Düşüncesinden ortaya çıkmasına kadar tüm aşamalarını ve içerik çalışmalarını yürüttüğüm projeler;